Jag vill bli medlem

Jag vill bli medlem

Gå med i Freinetrörelsen Sverige Kooperativet Arbetets Pedagogik och stöd det viktiga arbetet att förbättra skolan i Sverige. Freinetrörelsen bygger på den franske pedagogen Céléstin Freinets tankar om hur förskolan och skolan bör organiseras (Se vidare under fliken Freinet).


Föreningens årsavgiften är 150 :- och betalas till Pg 94 18 33-6

Vårt Swishnummer är 1232785749